Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μέλη της Ένωσης είναι εταιρείες ή ενώσεις, που διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Τα όργανά της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Με τον όρο Ιατρική Βιοπαθολογία ορίζεται, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, η τετραθεματική ιατρική εργαστηριακή ειδικότητα που συμπεριλαμβάνει την Κλινική Μικροβιολογία, την Εργαστηριακή Αιματολογία και Αιμοδοσία, την Ιατρική Βιοχημεία και την Ανοσολογία.
Ο σκοπός της Ενωσης είναι η εκπαίδευση, μελέτη και έρευνα σε θέματα που αφορούν την Ιατρική Βιοπαθολογία, ως επιστήμη και επάγγελμα και, ειδικότερα, την ποιότητα της περίθαλψης και υγειονομικής φροντίδας στα πλαίσια της Ιατρικής Μικροβιολογίας, της Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας, της Ιατρικής Βιοχημείας και της Ανοσολογίας, καθώς και τις κοινωνικές διαστάσεις των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς

Διαβαστε το καταστατικο της πειβ