Η Π.Ε.Ι.Β. και τα μέλη της ενδιαφέρονται, γνωρίζουν και μπορούν να προστατεύσουν και να προωθήσουν την επαγγελματική θέση των ιατρών Βιοπαθολόγων.

Αυτό γίνεται με την παροχή των «καναλιών» ενημέρωσης, επικοινωνίας, προώθησης και συνεργασίας, που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα sections.

Επίσης η Π.Ε.Ι.Β. συμμετέχει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις θέσεις των μελών στη λήψη των αποφάσεων του κεντρικού συστήματος υγείας, το οποίο και συμβουλεύει με τις προτάσεις της.

Για την προώθηση της επαγγελματικής θέσης των μελών της, το Δ.Σ. της Π.Ε.Ι.Β. θεωρεί απαραίτητη και κομβική τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των φορέων που τη συνθέτουν και των μελών της.

Όλοι οι Βιοπαθολόγοι:

  • Ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα της
  • Συμμετέχουμε στα social media της
  • Αναρτούμε τις ανακοινώσεις και τα γεγονότα μας
  • Στέλνουμε τις ερωτήσεις μας
  • Ανοίγουμε διάλογο
  • Συμμετέχουμε στα συνέδρια, στις ενημερωτικές εκδηλώσεις και το «σχολείο» της
  • Ασχολούμαστε… άλλωστε πρόκειται για τη δική μας ειδικότητα, το δικό μας επάγγελμα