Στην Π.Ε.Ι.Β. αναγνωρίζουμε την σημαντική συμβολή των Ελλήνων ιατρών και την πληθώρα αξιόλογων μελετών από την Ελλάδα στον τομέα της ιατρικής έρευνας.

Η ιατρική έρευνα στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Η συμμετοχή των Ελλήνων ιατρών είναι έντονη στα διεθνή ιατρικά συνέδρια, με πολύ αξιόλογες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα  στις 30 πρώτες χώρες στον κόσμο σε αριθμό δημοσιεύσεων και η βιοϊατρική έρευνα αποτελεί τον κύριο κορμό αυτών.

Σημαντικές μελέτες διεξάγονται σε ένα ευρύ φάσμα της ιατρικής, όχι μόνο σε κλινικό επίπεδο, αλλά και σε καθαρά εργαστηριακό, όπως είναι η Μοριακή Βιολογία και η Γενετική.

Η Π.Ε.Ι.Β. ενθαρρύνει, υποστηρίζει και προωθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της. Βρίσκεται δίπλα τους και συμμετέχει ενεργά στη γνωστοποίηση, στους συναδέλφους αλλά και στην ευρύτερη επικοινωνία, των επιτευγμάτων τους.