Η προώθηση της γνώσης, των εξελίξεων της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον τομέα της Βιοπαθολογίας, αποτελεί τη θωράκιση των μελών της Π.Ε.Ι.Β. απέναντι στις «πιέσεις» που προέρχονται από το οικονομικό και το ασφαλιστικό περιβάλλον.  Παράλληλα τους προσθέτει νέα πλεονεκτήματα χρησιμότητας για τους πελάτες τους και τους συνεργαζόμενους ιατρούς.

Η τεχνολογία της επικοινωνίας αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της επιστημονικής και της επαγγελματικής θέσης των συναδέλφων που την ακολουθούν.

Στην Π.Ε.Ι.Β. διευρύνουμε κανάλια ενημέρωσης των μελών μας, πέρα των εκπαιδευτικών / ενημερωτικών εκδηλώσεων, των συνεδρίων και του «σχολείου» μας, με την εξέλιξη της ιστοσελίδας μας σε ένα εργαλείο επικοινωνίας από και προς τα μέλη μας, την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημιουργία του newsletter Biopathology News.