Στην έντονη εποχή των προκλήσεων και της ανταγωνιστικότητας που ζούμε κάθε μέλος μας χρειάζεται να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Η ικανότητα και η δυνατότητα της συνεργασίας αποτελεί τις περισσότερες φορές το «κλειδί» της επιτυχίας.

Στην Π.Ε.Ι.Β. επιδιώκουμε να αναπτύξουν τα μέλη μας τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και τη μεταξύ τους επικοινωνία που χρειάζονται, προκειμένου να χτίζουν δημιουργικές σχέσεις συνεργασίας.

Έτσι θα μπορούν να εξελιχθούν  αξιοποιώντας τις εμπειρίες και ιδέες, ο ένας του άλλου ή των άλλων, στοχεύοντας στην ατομική αλλά και στην κοινή επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Μέσω της δημιουργικής συνεργασίας ενισχύουμε πολλαπλασιαστικά τα δυνατά μας σημεία με τη συμβολή των δυνατών σημείων  των συναδέλφων μας.